Úvod na hlavní stránku Svatoboru

Poloha

Historie

Galerie

Kontakt

Ubytování

 

 

Historie Svatoboru

Původní rozhledna na SvatoboruSvatobor je nejvíce vyhledávaným místem na sušicku turisty. Zde bylo staré sídliště pohanských předků a místo náboženských obřadů. Je opředen pověstmi o pohanské kněžně Vodolence, která podle pověsti byla lidem milována a také v blízkosti Svatoboru pohřbena. Svatobor s rozhlednou tvoří malebné pozadí města Sušice.

Na úpatí Svatoboru byly objeveny stopy polozahloubené chaty ze střední doby kamenné (10 000 - 8 000 let před n. l.) o rozměrech asi 4,5 × 3 m. V ní byl nalezen větší počet kamenných štípaných nástrojů. Rekonstrukci této chaty můžete spatřit v expozici muzea v Sušici.

Pod Svatoborem jsou i objevy pohřebiště původní slovanské osady Sušice, datované nálezem denáru z doby Vratislava I. (1061 - 92). Inventář obsahoval také perly, jež se v Čechách vyskytovaly poměrně zřídka a jsou dokladem rozvinutých obchodních kontaktů.

historická fotografie "Útulny Svatoborské"V minulých dobách byl Svatobor opředen mýtem pravěkého hradiště a obětiště (vedl k tomu název vrchu a náhodně nalezený středověký svícen, považovaný za staroslovanského bůžka).

V dobových materiálech čteme:

"Rozhledna tato byla postavena roku 1894 a dokončena v roce 1896 - vysoká 28 m, hojně navštěvovaná a pro špatný stav byla v roce 1934 zbořena a na její místo postavena ve své nynější podobě jako živý památník archit. stav. K. Houry v témže roce během 3 měsíců.

Útulna byla postavena roku 1900 a byla dosti navštěvována, avšak roku 1905 vyhořela a zůstalo ještě v těch místech sklepení, ale během své doby se již rozpadává."

Původní místo, kde stála rozhledna a útulna na Svatoboru. Dole je vidět město Sušice (foto prosinec 2000)

(c) 2001 - 2005 webmaster